Cụm công nghiệp Làng nghề Hữu Bằng

Địa chỉ: Khu Đồng Bùi, Xã Hữu Bằng - Thạch Thất - Hà Nội
Diện tích: 348.000 m2
Mô tả: Làng nghề Hữu bằng được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây (nay là Ủy ban nhân nhân dân thành phố Hà Nội) công nhận tại Quyết định số 351QĐ/UB và được cấp Bằng công nhận làng nghề đồ mộc, may Hữu Bằng từ ngày 27/3/2001. Tuy nhiên, từ khi được công nhận là Làng nghề đến này, các nghệ nhân, cơ sở sản xuất ở địa phương (với trên 2000 doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân) vẫn chưa nhận được sự quan tâm, đầu tư, hỗ trợ thiết thực của nhà nước về hệ thống kết cấu hạ tầng, chính sách môi trường, đất đai, tín dụng... Để tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất tại địa phương tiếp cận được đất đai, giải quyết các vấn đề xã hội, đảm bảo môi trường làng nghề, phòng chống cháy nổ, việc thành lập, đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng là cấp thiết.

Xã Hữu Bằng với dân số trên 17.000 nhân khẩu, với 4.200 hộ dân, tập trung ở 9 thôn, cụm dân cư và diện tích đất tự nhiên 178,4 ha. Sinh kế chủ yếu bằng nghề thủ công truyền thống (mộc gia dụng, gỗ và các sản phẩm từ gỗ ...), cung cấp các dịch vụ phụ trợ và sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 10%.

Trong những năm qua Hữu Bằng đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo, tinh thần dân tộc, phát huy tốt vai trò trong việc truyền lửa, giữ lửa cho sự lớn mạnh không ngừng của nghề sản xuất nội thất, gỗ và các sản phẩm từ gỗ trong suốt bao đời nay. Tuy nhiên, đi đôi với sự phát triển nhanh, mạnh và tính tự chủ trong cơ chế thị trường, sự bứt phá trong giải phóng sức lao động của cộng đồng dân cư nơi đây là rất đáng tự hòa, nhưng cũng để lại không ít hệ lụy mang tính lịch sử cả trên phương diện quản lý nhà nước, cũng như ý thức pháp luật của người dân.

Cụ thể, chủ trương, chính sách phát triển nghề thủ công truyền thống của Đảng, Nhà nước, hệ thống kết cấu hạ tầng, chính sách môi trường, đất đai ... phục vụ cho phát triển tiểu thủ công nghiệp nói chung và nghề thủ công truyền thống nói riêng đâu tư chưa theo kịp với sự phát triển kinh tế. Cùng với sự bất cập của chính sách và chính vì mục tiêu sinh kế cũng như bảo đảm an sinh cho gia đình, cộng đồng dân cư nơi đây đã tự ý mua bán, chuyển nhượng và tự chuyển đổi trên 60ha đất nông nghiệp để xây dựng nhà xưởng sản xuất, quy mô xây dựng mỗi lô khoảng 200 đến 300m2, tầng cao trung bình là 2 tầng, hiện nay các cơ sở sản xuất này đang hiện hữu trong khu dân cư, gây ra sự mất an toàn ở mức nguy hại về môi trường và phòng chống cháy nổ rất cao. Đây là một thực trạng mang tính lịch sử đã diên ra từ những năm 1998 đến 2008, điều này làm cho vai trò quản lý nhà nước về đất đai, trật tự đô thị của chính quyền bị suy giảm và dẫn đến các hệ lụy nghiêm trọng về ô nhiễm môi trường, phòng chống cháy nổ cho cộng đồng dân cư Hữu Bằng.

Làng nghề Hữu bằng được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây (nay là Ủy ban nhân nhân dân thành phố Hà Nội) công nhận tại Quyết định số 351QĐ/UB và được cấp Bằng công nhận làng nghề đồ mộc, may Hữu Bằng từ ngày 27/3/2001. Tuy nhiên, từ khi được công nhận là Làng nghề đến này, các nghệ nhân, cơ sở sản xuất ở địa phương (với trên 2000 doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân) vẫn chưa nhận được sự quan tâm, đầu tư, hỗ trợ thiết thực của nhà nước về hệ thống kết cấu hạ tầng, chính sách môi trường, đất đai, tín dụng... Để tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất tại địa phương tiếp cận được đất đai, giải quyết các vấn đề xã hội, đảm bảo môi trường làng nghề, phòng chống cháy nổ, việc thành lập, đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng là cấp thiết. Đây cũng là tiền đề, là cơ hội để nhân dân Hữu Bằng phát huy sức mạnh, tự giải phóng nguồn lực, góp phần thiết thực vào Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016.

Cụm công nghiệp Làng nghề Hữu Bằng dự kiến đáp ứng cho khoảng 500-700 (diện tích đất từ 250m2 - 1000m2) doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các cá nhân và hộ gia đình có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật phải di dời và có nhu cầu phát triển mở rộng sản xuất cơ sở hiện có.

Cơ cấu sử dụng đất của Cụm công nghiệp Làng nghề Hữu Bằng:

Tổng diện tích đất nghiên cứu là: 340.000 m2

Trong đó:

+ Diện tích đất xây dựng công trình: 178.571 m2.

+ Hạ tầng kỹ thuật của dự án (Bãi thu gom, xử lý rác thải, hệ thống cấp thoát nước, đường giao thông, cây xanh) : 71.429 m2

Quy mô kiến trúc và xây dựng công trình:

+ Diện tích xây dựng                           : 125.000 m2

+ Mật độ xây dựng gộp                        : 50%

+ Hệ số sử dụng đất                             : 1,4 lần

+ Chiều cao công trình                        : 9 – 12 m

+ Tầng cao công trình                          : 1 - 3 tầng

Thong ke