Giai đoạn giải quyết các thủ tục để tiến hành xây dựng

17:25 04/06/2018

- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý về cho thuê đất, giao đất cho chủ đầu tư.- Lập hồ sơ xin giấy phép xây dựng.- Lập đề án cứu hoả và xin giấy phép thẩm định phòng cháy chữa cháy.- Xin giấy phép xây dựng.


Giai đoạn giải quyết các thủ tục để tiến hành xây dựng

- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý về cho thuê đất, giao đất cho chủ đầu tư.

- Lập hồ sơ xin giấy phép xây dựng.

- Lập đề án cứu hoả và xin giấy phép thẩm định phòng cháy chữa cháy.

- Xin giấy phép xây dựng.

Chia sẻ bài viết

Thong ke