Tư vấn đầu tư

17:16 04/06/2018

- Lập hồ sơ xin phép đầu tư.


- Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật.


- Soạn thảo Đơn xin phép đầu tư, Điều lệ công ty liên doanh hoặc công ty 100% vốn nước ngoài, Hợp đồng liên doanh.


- Tư vấn cho nhà đầu tư tìm địa điểm xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp và một số công trình khác.


- Thay mặt nhà đầu tư thoả thuận với địa phương về địa điểm, giá thuê đất, giá đền bù và các thủ tục khác.


Giai đoạn lập dự án đầu tư

- Lập hồ sơ xin phép đầu tư.

- Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật.

- Soạn thảo Đơn xin phép đầu tư, Điều lệ công ty liên doanh hoặc công ty 100% vốn nước ngoài, Hợp đồng liên doanh.

- Tư vấn cho nhà đầu tư tìm địa điểm xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp và một số công trình khác.

- Thay mặt nhà đầu tư thoả thuận với địa phương về địa điểm, giá thuê đất, giá đền bù và các thủ tục khác.

- Nộp hồ sơ xin phép đầu tư cho MPI và thay mặt chủ đầu tư giải trình với các cơ quan phê duyệt của Chính phủ Việt Nam.

- Thúc đẩy tiến trình xin phép đầu tư để đảm nhận được giấy phép

Chia sẻ bài viết

Thong ke

Tin liên quan