1. Đầu tư Kinh doanh bất động sản; kinh doanh nhà; kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công nghiệp.

2. Kinh doanh dịch vụ: quản lý khai thác dịch vụ tổng hợp khu đô thị mới, khu dân cư tập trung, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà hàng, khách sạn…

 

Thong ke