Có 3 kết quả tìm kiếm cho "giải phóng mặt bằng"

Bồi thường khi thu hồi đất không có sổ đỏ

Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa có sổ đỏ nhưng bị thu hồi đất để thực hiện dự án thì chế độ bồi thường ra sao?


Giai đoạn tổng thầu xây dựng

- Thay mặt chủ đầu tư quản lý dự án.- Chọn nhà thầu hoặc đấu thầu xây dựng và tổ chức đấu thầu.- Vạch tiến độ xây dựng, giám sát và quản lý việc thi công của các nhà thầu trên công trường theo đề án thiết kế.- Tư vấn cho chủ đầu tư về giá cả thầu xây dựng.- Tổ chức nghiệm thu thanh toán từng phần, quyết toán và bàn giao toàn bộ công trình.


Giai đoạn giải quyết các thủ tục để tiến hành xây dựng

- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý về cho thuê đất, giao đất cho chủ đầu tư.- Lập hồ sơ xin giấy phép xây dựng.- Lập đề án cứu hoả và xin giấy phép thẩm định phòng cháy chữa cháy.- Xin giấy phép xây dựng.


Thong ke