Có 3 kết quả tìm kiếm cho "giải phóng mặt bằng"

Bồi thường khi thu hồi đất không có sổ đỏ

Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa có sổ đỏ nhưng bị thu hồi đất để thực hiện dự án thì chế độ bồi thường ra sao?


Giai đoạn giải quyết các thủ tục để tiến hành xây dựng

- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý về cho thuê đất, giao đất cho chủ đầu tư.- Lập hồ sơ xin giấy phép xây dựng.- Lập đề án cứu hoả và xin giấy phép thẩm định phòng cháy chữa cháy.- Xin giấy phép xây dựng.


Thong ke