Trường THCS Nguyễn Tri Phương

17:14 25/06/2018

- Địa điểm thực hiện Dự án: thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế- Tổng mức đầu tư: 65,2 tỷ đồng- Quy mô Dự án: 3ha- Chủ đầu tư: Trường THCS Nguyễn Tri Phương- Thời gian thực hiện Dự án: 2007-2009


- Địa điểm thực hiện Dự án: thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế

- Tổng mức đầu tư: 65,2 tỷ đồng

- Quy mô Dự án: 3ha

- Chủ đầu tư: Trường THCS Nguyễn Tri Phương

- Thời gian thực hiện Dự án: 2007-2009

Chia sẻ bài viết

Thong ke