Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề Thanh Lãng

02 - 07 - 2018


Cụm công nghiệp Làng nghề Thanh Lãng sau khi được chấp thuận đầu tư sẽ tập trung di dời các cơ sở sản xuất đồ gỗ và các sản phẩm từ gỗ, nội thất gia dụng ...

Dự án Khu hỗn hợp nhà ở và công trình phụ trợ Minh Tâm

02 - 07 - 2018


Nội dung Hợp đồng tư vấn giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn xây dựng Trường An và Công ty TNHH Thương mại Minh Tâm tập trung giải quyết các thủ ...

Trường THCS Nguyễn Tri Phương

25 - 06 - 2018


- Địa điểm thực hiện Dự án: thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế
- Tổng mức đầu tư: 65,2 tỷ đồng
- Quy mô Dự án: 3ha
- Chủ đầu tư: Trường ...

Tư vấn thiết kế

04 - 06 - 2018

Đo đạc bản đồ địa hình khu vực xây dựng tỷ lệ 1/500, 1/2000 và các loại tỷ lệ khác.
Khảo sát địa chất công trình.
Thiết kế chi tiết (trên cơ sở ...

Tư vấn đầu tư

04 - 06 - 2018


- Lập hồ sơ xin phép đầu tư.
- Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật.
- Soạn thảo Đơn xin phép đầu tư, Điều lệ công ty liên doanh hoặc công ty 100% vốn ...

Thong ke