Tư vấn Thiết kế

Trường THCS Nguyễn Tri Phương

25 - 06 - 2018


- Địa điểm thực hiện Dự án: thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế
- Tổng mức đầu tư: 65,2 tỷ đồng
- Quy mô Dự án: 3ha
- Chủ đầu tư: Trường ...

Thong ke